PTS 6 A (Tahun Pelajaran 2019/2020)


Peserta: 29 Orang  Pendaftaran: Dibuka 


Penilaian Tengah Semester 1

Kelas VI A

Tahun Pelajaran 2019/2020


Materi Pelajaran


Bahasa Indonesia

PTS 1 Bahasa Indonesia

Matematika

Penilaian Tengah Semester 1 Matematika

Pendidikan Agama Islam

PTS 1 Pendidikan Agama Islam  Kelas 6